Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. |  + 389 2 24 61 108 | + 389 2 52 11 200 | + 389 75 446 395

Нудиме телекомуникациски услуги базирани на пренос на глас преку Интернет (Voice over IP- VoIP). Оваа технологија обезбедува меѓународни телефонски разговори по значително пониски цени од цените кои ги нудат класичните телеком оператори. За услугата не се плаќа месечна претплата туку се купува кредит чие време на искористување не е временски ограничено. Корисникот во секој момент може да ја провери состојбата на кредитот и да добие детална сметка за направените разговори во даден временски период.

Услуги


- Изработка на веб сајтови
- Хостирање на веб домени
- Проектирање и изведба на компјутерски жичани и бежични мрежи
- Проектирање и изведба на VPN мрежи
- Проектирање и изведба на VoIP IP PBX
- Проектирање и изведба на телефонски инсталации и поставување на локални телефонски централи
- Проектирање и изведба на системи за видео надзор
- Проектирање и изведба на системи за контролиран пристап
- Проектирање и изведба на системи за регистрација на работно време

Услуги

Преку консултативните услуги од областа на Информатиката и Телекомуникациите, даваме совети како најдобро да се користат Информационо-телекомуникациските технологии за достигнување на поставените бизнис цели. Во соработка со Вас, преку унапредување на Информационо-телекомуникациските технологии во Вашата компанија, се обезбедува значително зголемување на продуктивноста и намалување на трошоците.Поврзувањето на Интернет корпоративната информатичка мрежа го зголемува ризикот од несакани и неовластени упади во системот. Нашите експерти помагаат при проценка на ризик, идентификација на сигурносни пропусти, креирање и имплементација на Архитектура за Информациона сигурност.

Услуги

Продажба на опрема

-Сервери
-Десктоп компјутери
-Принтери
-Мултифункциски уреди
-Мрежна опрема
-Телефонски централи

Продажба на апликативен софтвер
-Софтвер за капитација за приватни здравствени установи, КА-СОФТ КАПИТАЦИЈА
-Софтвер за лаборатории, КА-СОФТ ЛАБОРАТОРИЈА
-Софтвер за специјалистички ординации, КА-СОФТ СПЕЦИЈАЛИСТ
-Медицински софтвер за болници и клиники
-Специјален софтвер според потребите на крајниот корисник
Продажба на потрошен материјал
-Тонери за ласерски принтери
-Кертриџи за инк-џет принтери
-Хартија
Продажба на системски софтвер
-Microsoft Windows
-Microsoft Office
-Autocad
-Bitdefender Antivirus

Услуги

При одржување на ИТ системи ги превземаме сите активности потребни за правилно функционирање на информациониот систем на клиентот. Одржувањео подразбира отклонување на сите настанати проблеми, превентивни мерки кои спречуваат појава на проблеми и предлози за унапредување на Информациониот систем на корисникот. Со тоа се добива Информационен систем кој обезбедува доверливост, достапност и интегритет на податоците.За реализација на овие услуги од наша страна ќе бидат ангажирани високо стручни лица со долгогодишно искуство кои ке бидат достапни телефонски или во просториите на корисникот во зависност од потребата. Со ова добивате партнер од ИТ областа кој го познава Информациониот систем на корисникот, го унапредува истиот и ги отклонува сите настанати проблеми.Овие услуги ја елиминираат потребата од вработување на високо стручни ИТ кадри за кои треба да се издвојат значителни средства, а се добиваат истите услуги.

Услуги

Страница 1 од 2

Facebook Image